نقش زنان شیعه در عصر امام علی علیه السلام
75 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
دختران جوان خود را با اهدای کتاب (جایگاه حقوق زن در اسلام)به سوی کمال راهنمائی کنید. بعضی از ویژگی¬های کتاب: 1. چرا دختران براى ازدواج احتیاج به اجازه پدر دارند. 2. آیا این مطلب که امام علىزنان را ناقص¬العقل معرفى کرد، درست است؟ 3. اگر عقل زنان کم تر است؛ تکلیف آن¬ها چگونه است؟ 4. چرا دختران زودتر به حدّ تکلیف شرعى مى¬رسند، آیا این ظلم به آن¬ها نیست؟ 5. چرا در روایات، مردان از مشورت با زنان نهى شده¬اند، آیا این قاعده عمومى است و زنانى همچون فاطمه، زینب کبرى، ام فروه، حمیده، حکیمه (دختر امام جواد) و... را نیز شامل مى¬شود؟ 6. آیا صحیح است که پیامبرفرمود شومى در سه چیز است؛ مرکب، زن و خانه؟ 7. اگر امام علىفرمود با زنان مشورت نکنید، چرا خود هیچ¬گاه با همسرش مخالفت نمى-کرد؟ 8. آیا زنان براى قضاوت شایستگى دارند؟ 9. دختران در زمان جاهلیت چه موقعیتى داشتند؟ 10. اسلام براى دختران چه کرده است؟ 11. ازدواج موقت چه صیغه¬اى است؟ 12. آیا در نیمه قرن اوّلِ اسلام، ازدواج موقت وجود داشت؟ 13. چرا مردان مى¬توانند چند زن داشته باشند، اما زنان نمى¬توانند چند شوهر داشته باشند؟ 14. برخورد ائمه اطهار با همسران خود چگونه بود؟ 15. ویژگى¬هاى شوهرِ الگو چیست؟ 16. حق سرپرستى (حضانت) در خانواده با کیست؟ 17. چرا ارث زن، نصف ارث مرد است، آیا این ظلم نیست؟ 18. چرا زنان نمى¬توانند به سطوح عالیه دروس حوزوى برسند؟ 19. آیا زنان مى¬توانند مرجع تقلید شوند؟ 20. آیا در نیمه قرن اوّل هجرى، زنان مدرّس و ناقل حدیث حضور داشتند؟ 21. با توجه به این که در صدر اسلام زنانى بودند که تبلیغ مى¬کردند، آیا زنان مى¬توانند تبلیغ کنند؟ 22. آیا زنان در هنرنمایى (شعر و ادب) در عصر امام علىنقشى داشتند؟ 23. آیا در آن عصر زنان حافظ و قارى قرآن حضور داشتند؟ 24. نظر اسلام در مورد فعالیت اقتصادى زنان چیست؟ 25. اگر جواب سؤال قبل منفى است، آیا در عصر رسالت و ولایت زنانى بودند که به کارهاى اقتصادى مى پرداختند؟ 26. در عصر علوى فعالیت هاى زنان در چه مشاغلى بود؟ 27. آیا اسلام چنان که از معناى لغوى حجاب به دست مى¬آید، طرفدار «پرده نشینى زن» است؟ 28. آیا اسلام مى¬خواهد زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند، بدون این که مجبور باشد از اجتماع کناره گیرى کند؟ 29. اگر اسلام طرفدار کناره گیرى زن نیست، چه حدودى براى پوشش و حضور او در اجتماع پیش¬نهاد مى¬کند؟ 30. آیا اسلام پیرامون مدیریت زنان نظر خاصى دارد؟ 31. آیا نمونه¬هایى تاریخى و عملى از مدیریت زن در عصر ولایت و رسالت داریم؟ 32. آیا صداى زن عورت است؟ 33. آیا زنان مى توانند در عروسى¬ها رقص و دست¬افشانى کنند، یا آواز بخوانند؟ 34. نگاه مرد به زن و برعکس چه حکمى دارد؟ 35. آیا مردان مى¬توانند به صورت زنان نگاه کنند؟ 36. آیا زنان مى¬توانند مردان را امر به معروف و نهى از منکر کنند؟ 37. بیعت (رأى گیرى) زنان چگونه است؟ 38. زنان عصر رسالت و ولایت چه نقشى در هجرت داشتند؟ 39. حضور زنان در جنگ و دفاع چگونه بود؟ 40. زنان در برابر حاکمان جُور چه نقشى داشتند؟ 41. آیا زنان از امام علىدفاع مى¬کردند؟ 42. از ارزیابى حضور زنان در سند حدیث غدیر چه نتیجه¬اى به دست مى¬آید؟ 43. آیا در حکومت امام علىزنان در پُست¬هاى اطلاعاتى فعالیت داشتند؟ شما می¬توانید این کتاب را که به گفته اکثر مطالعه کنندگان از بهترین هدایا به دختران جوان وخانواده¬ها به شمار می¬آید، ازطریق مؤلف با درصد مناسب (15/0 تا 35/0 تیراژبالا) تهیه فرمائید. بعد از ارسال کتاب، فاکتور را می¬توانید به شماره حساب جام بانگ ملت (2310034) به نام سیّد احمد فاضلی واریز نمایید.